Bel ons: 06 54 32 34 32        
info@hoiwerkt.nl

logo
blanc logo

Het kan ook anders: politiek doe je samen

Onze samenleving verandert. We vragen als overheid steeds meer van onze inwoners. Dan is het niet meer dan logisch dat ook de politiek verandert. En dat we onze inwoners eerder, meer en beter bij de besluiten betrekken.

Een raad van en voor ons allemaal

Een raad van en voor ons allemaal

De Gemeente is partner in samenwerking

De Gemeente is partner in samenwerking

Regionale samenwerking bouwen we verder uit

Regionale samenwerking bouwen we verder uit

Onze speerpunten voor de nieuwe politiek

Onze speerpunten voor de nieuwe politiek

 • Een raad van en voor ons allemaal
 • De Gemeente is partner in samenwerking
 • Regionale samenwerking bouwen we verder uit
 • Onze speerpunten voor de nieuwe politiek
 • Een raad van en voor ons allemaal

  HOI Werkt wil geen verdeling meer in coalitie en oppositie. We denken niet langer meer in hokjes. Als het aan ons ligt, maken we na de verkiezingen met alle raadsleden een agenda op hoofdlijnen. Daarbij zoeken we naar wat ons bindt in plaats van naar wat ons verdeelt. Zo krijgen we een gemeenteraad die er is voor álle inwoners. Een raad die ook oog heeft voor de rijkdom van verschillen. Een raad die er ook is voor mensen die wat minder dicht bij het vuur zitten. Kortom, niet een raad van zij en wij, maar een raad van en voor ons allemaal.
 • De Gemeente is partner in samenwerking

  Mensen blijken steeds meer behoefte te hebben aan ruimte voor eigen regie, eigen kracht en zelfsturing. Maar ook aan verbondenheid, veiligheid, warmte en eigenwaarde. Tegen die achtergrond zien we op veel plaatsen initiatieven ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn Hilverstroom, groenonderhoud in beheer bij buurten, samen bouwen en de coöperaties in de kernen. HOI werkt vindt dat de gemeente dit soort initiatieven moet stimuleren en ondersteunen. Daarbij moet de gemeente zich opstellen als partner in plaats van als regisseur.
 • Regionale samenwerking bouwen we verder uit

  Al een aantal jaren werken we intensief samen met Goirle en Oisterwijk. En ook zitten we met onze gemeente in een aantal regionale samenwerkingsverbanden. Hierdoor kunnen we efficiënter werken en geld besparen. Ook levert het inkoopvoordelen op. HOI Werkt wil de samenwerking graag verder uitbouwen. Wel blijven we politiek en bestuurlijk zelfstandig. De samenwerking moet volgens HOI Werkt kleinschalig, overzichtelijk en efficiënt zijn.
 • Onze speerpunten voor de nieuwe politiek

  • Samen met alle partijen en met inbreng van inwoners maken we een raadsbreed programma op hoofdlijnen. De verdeeldheid tussen oppositie en coalitie bestaat niet meer.
  • We betrekken onze inwoners eerder, meer en beter bij de voorstellen en besluiten. We gaan daarbij experimenteren met nieuwe vormen van meedoen.
  • We stellen een actieve en onafhankelijke rekenkamer in om de raad te controleren.
  • We benoemen deskundige, ervaren en onafhankelijke wethouders. We stellen functieprofielen op voor de wethouders en laten kandidaten voor de functie solliciteren.
  • De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners en stelt zich daarbij op als partner.
  • We stellen naast de kinderraad ook een jongerenraad in voor jongeren van 12 tot 18.
  • We bouwen de regionale samenwerking verder uit.
 • Een raad van en voor ons allemaal
 • De Gemeente is partner in samenwerking
 • Regionale samenwerking bouwen we verder uit
 • Onze speerpunten voor de nieuwe politiek

 

VOLG HOI WERKT OP SOCIAL MEDIA