Bel ons: 06 54 32 34 32        
info@hoiwerkt.nl

logo
blanc logo

Heel Hilvarenbeek Helpt

HOI Werkt vindt het belangrijk dat mensen gezond zijn en zich goed voelen. Bij gezondheid denken we niet alleen aan lichamelijke gezondheid, maar ook aan het vermogen van mensen zich aan te passen en zelf regie te nemen. Dat gevoel is heel bepalend voor het welzijn. Wanneer onze inwoners zich goed voelen, nemen ze makkelijker deel aan de maatschappij, zijn ze optimistischer en minder terughoudend. Dát willen wij bereiken: iedereen doet ertoe en iedereen mag meedoen.

Iedereen die dat nodig heeft vindt de weg naar zorg en ondersteuning

Iedereen die dat nodig heeft vindt de weg naar zorg en ondersteuning

Kleinschalige zorg dichtbij de mensen

Kleinschalige zorg dichtbij de mensen

Oog voor zwakkeren in onze samenleving

Oog voor zwakkeren in onze samenleving

Snel handelen bij schuldhulp

Snel handelen bij schuldhulp

Samenwerken met onze buurgemeenten voor specialistische zorg

Samenwerken met onze buurgemeenten voor specialistische zorg

Kinderen groeien op in een prettige en veilige omgeving

Kinderen groeien op in een prettige en veilige omgeving

Vluchtelingen die hier blijven vangen we ruimhartig op

Vluchtelingen die hier blijven vangen we ruimhartig op

We blijven investeren in jongerenwerk

We blijven investeren in jongerenwerk

Onze speerpunten voor Heel Hilvarenbeek Helpt

Onze speerpunten voor Heel Hilvarenbeek Helpt

 • Iedereen die dat nodig heeft vindt de weg naar zorg en ondersteuning
 • Kleinschalige zorg dichtbij de mensen
 • Oog voor zwakkeren in onze samenleving
 • Snel handelen bij schuldhulp
 • Samenwerken met onze buurgemeenten voor specialistische zorg
 • Kinderen groeien op in een prettige en veilige omgeving
 • Vluchtelingen die hier blijven vangen we ruimhartig op
 • We blijven investeren in jongerenwerk
 • Onze speerpunten voor Heel Hilvarenbeek Helpt
 • Iedereen die dat nodig heeft vindt de weg naar zorg en ondersteuning

  In 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de zorg en ondersteuning voor de eigen inwoners. Dat was op dat moment een flinke opgave voor de gemeente en de zorgpartners. Het moest goedkoper en het moest snel. Gelukkig is dit goed verlopen. De dorpsondersteuners spelen daarin een belangrijke rol. Nu breekt de tijd aan om te kijken hoe we het nog beter kunnen doen voor de inwoners. Dat gaat het best als we hen daarin betrekken. Niet alles vanuit het gemeentehuis bedenken, maar inwoners zelf vragen hoe we de zorg en ondersteuning samen kunnen verbeteren. Iedereen moet de weg naar zorg en ondersteuning makkelijk kunnen vinden.
 • Kleinschalige zorg dichtbij de mensen

  Dorpsondersteuners en zorgcoöperaties spelen een belangrijke rol bij het signaleren en aanbieden van zorg. Dorpsondersteuners zien wat er in onze gemeente speelt. Zij kunnen mensen samenbrengen en tot nieuwe oplossingen komen die bij onze inwoners passen (bijvoorbeeld via een persoonsgebonden budget). Ook zorgaanbieders en mantelzorgers willen we hierbij betrekken. Om samen te kijken hoe we de tekorten aan thuiszorg-medewerkers en wijkverpleegkundigen kunnen ondervangen, zodat inwoners de juiste zorg blijven ontvangen.
 • Oog voor zwakkeren in onze samenleving

  We moeten als gemeente oog hebben voor onze meest kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld mensen met dementie of psychische of verstandelijke beperkingen. Ook zij moeten zich goed kunnen voelen, zodat ze mee kunnen doen in onze maatschappij. De aanpak van de dementievriendelijke gemeente moet ervoor zorgen dat mensen veilig en gezond in onze gemeente kunnen wonen.
 • Snel handelen bij schuldhulp

  Als gemeente moeten we hulp bieden aan mensen die financieel in de problemen zitten of die langdurig afhankelijk zijn van een minimuminkomen. Wachttijden bij uitkeringen, onvoldoende maatwerk en ingewikkelde formulieren moeten verdwijnen. In de plaats hiervan moet de gemeente zorgen voor persoonlijk contact en snel handelen bij schuldhulp.
 • Samenwerken met onze buurgemeenten voor specialistische zorg

  Het is belangrijk dat inwoners dicht bij huis de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. Maar als dat niet gaat omdat er specialistische ondersteuning nodig is, moeten we snel kunnen schakelen naar de beste oplossing. Dan is het belangrijk dat we als gemeente goed samen werken met onze buurgemeenten. De koers ‘Samen met de jeugd’ is daar een goed voorbeeld van. We willen kinderen alle kansen bieden om een goede start te maken in hun leven.
 • Kinderen groeien op in een prettige en veilige omgeving

  Kinderen moeten opgroeien in een prettige, veilige omgeving, met fijne scholen en genoeg ruimte om te kunnen spelen. De samenwijsaccommodaties in ons dorp zijn daarin heel belangrijk. In bijna alle kernen werken ondersteuning en onderwijs nu intensief samen. Dat biedt een goede basis voor een goede start van onze kinderen: het maakt het mogelijk om tijdig te signaleren en samen met kind, ouders en professionals tot oplossingen te komen. Ook Stichting Leergeld kan hierin ondersteunen.
 • Vluchtelingen die hier blijven vangen we ruimhartig op

  Mensen die voor hun veiligheid moeten vluchten uit hun eigen land vangen we ruimhartig op. Daarbij moet de gemeente er samen met vrijwilligers voor zorgen dat deze mensen snel onderdeel zijn van onze samenleving en de taal leren.
 • We blijven investeren in jongerenwerk

  Jongeren moeten op een makkelijke manier hulp kunnen vragen als dat nodig is. Dat kan bij de jongerenwerker die vaak in The Box is. De jongerenwerker signaleert, kan op tijd hulp inroepen van ouders of professionals en kan daarmee een langdurig en kostbaar hulptraject voorkomen. Zo verdient een jongerenwerker zichzelf terug.
 • Onze speerpunten voor Heel Hilvarenbeek Helpt

  • Iedereen krijgt snel de hulp en ondersteuning die nodig is.
  • We bieden dorpsondersteuners, mantelzorgers en vrijwilligers scholing en ondersteuning aan.
  • We besteden meer aandacht aan het mantelzorgcompliment.
  • We bouwen de dementievriendelijke gemeente verder uit.
  • We zorgen er samen met vrijwilligers voor dat vluchtelingen snel mee kunnen doen in onze maatschappij.
  • We blijven investeren in jongerenwerk.
 • Iedereen die dat nodig heeft vindt de weg naar zorg en ondersteuning
 • Kleinschalige zorg dichtbij de mensen
 • Oog voor zwakkeren in onze samenleving
 • Snel handelen bij schuldhulp
 • Samenwerken met onze buurgemeenten voor specialistische zorg
 • Kinderen groeien op in een prettige en veilige omgeving
 • Vluchtelingen die hier blijven vangen we ruimhartig op
 • We blijven investeren in jongerenwerk
 • Onze speerpunten voor Heel Hilvarenbeek Helpt

VOLG HOI WERKT OP SOCIAL MEDIA