Bel ons: 06 54 32 34 32        
info@hoiwerkt.nl

logo
blanc logo

Een gezond buitengebied en een duurzame toekomst

Voor HOI Werkt is duurzaamheid een manier van werken, denken en leven. Wij willen een dorp waar de lucht, de bodem en het water schoon zijn. Een dorp waar het veilig is en waar mensen belangrijker zijn dan stenen. Een dorp waar de natuur gezond en divers is. En waar we met respect voor het verleden werken aan de toekomst. Zodat we ons dorp met een gerust hart kunnen nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen.

Duurzame veehouderij is beter voor boeren en onze gezondheid

Duurzame veehouderij is beter voor boeren en onze gezondheid

Onze speerpunten voor een gezond buitengebied

Onze speerpunten voor een gezond buitengebied

Een groene gemeente

Een groene gemeente

Evenwicht in de natuur

Evenwicht in de natuur

Onze speerpunten voor een groene gemeente

Onze speerpunten voor een groene gemeente

Hilvarenbeek is in 2030 een energieneutrale gemeente

Hilvarenbeek is in 2030 een energieneutrale gemeente

08 Minder Energieverbruik En Uitstoot Van CO2

08 Minder Energieverbruik En Uitstoot Van CO2

Onze speerpunten voor een duurzame toekomst

Onze speerpunten voor een duurzame toekomst

 • Duurzame veehouderij is beter voor boeren en onze gezondheid
 • Onze speerpunten voor een gezond buitengebied
 • Een groene gemeente
 • Evenwicht in de natuur
 • Onze speerpunten voor een groene gemeente
 • Hilvarenbeek is in 2030 een energieneutrale gemeente
 • 08 Minder Energieverbruik En Uitstoot Van CO2
 • Onze speerpunten voor een duurzame toekomst
 • Duurzame veehouderij is beter voor boeren en onze gezondheid

  Schaalvergroting en intensivering waren de afgelopen jaren de norm in de landbouw en veeteelt. Boeren werden gestimuleerd om te investeren. Om de kosten terug te verdienen, moesten ze meer gaan produceren. Maar terwijl de vaste lasten stegen, gingen de prijzen nauwelijks omhoog. Dus moest er weer meer worden geproduceerd. Intussen is door deze overproductie het leefmilieu in Brabant slecht en de volksgezondheid in het geding. En de boeren zitten in de problemen. Want door de investeringen is er nauwelijks een weg terug. HOI Werkt vindt dat dit anders moet. Nog meer dieren in het overbelaste buitengebied is geen optie. HOI Werkt kiest daarom voor een écht duurzame en gezonde veehouderij en landbouw. Waar boeren op een eerlijke manier kunnen blijven boeren en toch de kost kunnen verdienen. Als gemeente moeten we de agrariërs die willen omschakelen de helpende hand bieden.

 • Onze speerpunten voor een gezond buitengebied

  • We ondersteunen agrariërs die willen omschakelen en verbreden naar een duurzaam bedrijf. We stoppen met verdere schaalvergroting van landbouw en veeteelt. We zoeken verdienmodellen voor duurzaamheid, toerisme en recreatie.
  • We nemen maatregelen om verdere overbelasting van het buitengebied te voorkomen.
  • We handhaven streng als regels worden overtreden. Met een strengere controle willen we illegale bebouwing, criminaliteit, verloedering, berm- en mestfraude voorkomen.
 • Een groene gemeente

  In 2013 kwam Hilvarenbeek nog op de derde plaats als groenste dorp van Nederland. Door bezuinigingen werden daarna plantsoenen gerooid en voorzien van onderhoudsarm gras. Met een motie van HOI Werkt is deze bezuiniging teruggedraaid. Groen is belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners. En ook voor toerisme en recreatie hebben groen en natuur een grote economische waarde. Want een natuurlijke en groene omgeving met rust en ruimte trekt toeristen. Mooie stukjes landschap en landschappen met cultuurhistorische waarde beschermen we daarom via de bestemmingsplannen. De gemeente moet voorkomen dat het buitengebied verder versteent.
 • Evenwicht in de natuur

  Biodiversiteit zorgt voor de productie van zuurstof, schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen ervoor dat we kunnen bestaan. Variatie in de natuur is belangrijk voor het evenwicht en dus voor ons voortbestaan. Daarom moet de gemeente biodiversiteit stimuleren. Daarom moeten we zuinig zijn op onze zandpaden en bermen. Ze bieden leefruimte aan vogels, kleine zoogdieren, insecten, bloemen en planten. Want natuur is meer dan gras en mais.
 • Onze speerpunten voor een groene gemeente

  • Hilvarenbeek komt weer in de top 3 van groenste gemeentes.
  • Groenbeheer en onkruidbestrijding gebeurt met respect voor natuur en milieu.
  • In de bebouwde kom zorgen we voor voldoende groen, mooie plantsoenen en voldoende biodiversiteit.
  • We stimuleren groene tuinen. Dat kan door betere voorlichting en bijvoorbeeld een prijsvraag.
  • We beschermen cultuurhistorisch waardevolle zandpaden en zetten ons in voor een verantwoord bermbeheer langs de paden.
  • We bouwen het wandelnetwerk verder uit. Dat is goed voor de eigen inwoners én voor het toerisme.
  • Basisscholen denken en doen groen. Bijvoorbeeld met groente- en kruidentuinen bij de scholen en groene schoolpleinen. We betrekken hierbij de Vereniging Natuur en Milieu, het Biodiversiteitsteam en duurzame agrarische ondernemers.
 • Hilvarenbeek is in 2030 een energieneutrale gemeente

  HOI Werkt heeft als doel dat Hilvarenbeek in 2030 een energieneutrale gemeente is. Dat betekent dat we niet meer energie gebruiken dan dat we duurzaam kunnen opwekken. In het huidige beleid ligt de nadruk vooral op het opwekken van energie. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen op scholen, sportaccommodaties, stallen en met zonneakkers. Door een energie-opwekkend geluidsscherm langs de N269. En door beleid te ontwikkelen voor warmtepompen voor wijken en buurten, zonnepanelen en zonneboilers.
 • 08 Minder Energieverbruik En Uitstoot Van CO2

  HOI Werkt vindt dat we daarnaast meer dan we nu doen moeten inzetten op een lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot. We kunnen daarmee een begin maken door nieuwe woningen gasloos te bouwen en door verantwoorde woningisolatie te stimuleren. Ook Hilverstroom verdient onze waardering en steun.
 • Onze speerpunten voor een duurzame toekomst

  • We zetten niet alleen in op duurzaam opwekken van energie. We maken daarnaast beleid voor verminderen van energieverbruik en CO2-uitstoot.
  • We maken scholen, sportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen energieneutraal.
  • We stimuleren groene initiatieven en de aanleg van zonneakkers en windmolenparken.
  • We zorgen voor voldoende oplaadpalen voor elektrische auto’s.  
  • We stimuleren verantwoorde woningisolatie en groene daken.
  • De gemeente neemt stroom af bij Hilverstroom en werkt daar actief mee samen.
  • We onderzoeken de mogelijkheden van een energie-opwekkend geluidscherm langs de N269.
  • Duurzame veehouderij is beter voor boeren en onze gezondheid
  • Onze speerpunten voor een gezond buitengebied
  • Een groene gemeente
  • Evenwicht in de natuur
  • Onze speerpunten voor een groene gemeente
  • Hilvarenbeek is in 2030 een energieneutrale gemeente
  • 08 Minder Energieverbruik En Uitstoot Van CO2
  • Onze speerpunten voor een duurzame toekomst

  VOLG HOI WERKT OP SOCIAL MEDIA