Bel ons: 06 54 32 34 32        
info@hoiwerkt.nl

logo
blanc logo

Een bedrijvige gemeente

HOI Werkt is ervan overtuigd dat consequent kiezen voor een toeristische en recreatieve gemeente de werkgelegenheid stimuleert en de leefbaarheid vergroot. Daarom blijven we ook culturele initiatieven en evenementen stimuleren. Gemeentes met een historische setting hebben een grote aantrekkingskracht op toeristen. HOI Werkt is dan ook zuinig op ons cultureel erfgoed. Culturele en cultuurhistorische waarden willen we verbinden aan vooruitstrevende ontwikkelingen. Kleinschalige en duurzame ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme sluiten goed aan op de plattelandsontwikkeling zoals HOI Werkt die ziet.

Toeristische en recreatieve mogelijkheden nog beter benutten en stimuleren

Toeristische en recreatieve mogelijkheden nog beter benutten en stimuleren

Een nieuwe bestemming voor vrijkomende agrarische bebouwingen

Een nieuwe bestemming voor vrijkomende agrarische bebouwingen

De mogelijkheden van plattelandsondernemingen beter benutten

De mogelijkheden van plattelandsondernemingen beter benutten

Uitbreiding bedrijventerrein op passende locaties

Uitbreiding bedrijventerrein op passende locaties

Kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten

Kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten

Meedoen aan ‘Bijstand op maat’-experiment van gemeente Tilburg

Meedoen aan ‘Bijstand op maat’-experiment van gemeente Tilburg

Belangrijke rol voor de werkmakelaar

Belangrijke rol voor de werkmakelaar

Onze speerpunten voor een bedrijvige gemeente

Onze speerpunten voor een bedrijvige gemeente

 • Toeristische en recreatieve mogelijkheden nog beter benutten en stimuleren
 • Een nieuwe bestemming voor vrijkomende agrarische bebouwingen
 • De mogelijkheden van plattelandsondernemingen beter benutten
 • Uitbreiding bedrijventerrein op passende locaties
 • Kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten
 • Meedoen aan ‘Bijstand op maat’-experiment van gemeente Tilburg
 • Belangrijke rol voor de werkmakelaar
 • Onze speerpunten voor een bedrijvige gemeente
 • Toeristische en recreatieve mogelijkheden nog beter benutten en stimuleren

  Onze gemeente heeft geweldige toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Dat komt door onze gunstige ligging, onze fraaie natuur en bekende toeristische attracties. Maar zeker komt dit ook door de dynamiek van onze inwoners, verenigingen en ondernemers. HOI Werkt ziet toerisme en recreatie als belangrijke dragers van onze lokale economie. En vaak ook als alternatief voor agrarische activiteiten zoals: verbrede landbouw en veeteelt. Daarom willen wij toeristisch-recreatieve initiatieven ondersteunen.
 • Een nieuwe bestemming voor vrijkomende agrarische bebouwingen

  Door de ontwikkelingen in de agrarische sector zullen steeds meer gebouwen op het platteland leeg komen staan. Vaak is dat de pensioenvoorziening van stoppende boeren. Veel agrariërs rekenden op de opbrengst van de verkoop van die bebouwingen als basis voor hun oudedagvoorziening. HOI Werkt vindt dat de gemeente samen met de agrariërs actief op zoek moet gaan naar alternatieven die passen in het buitengebied.
 • De mogelijkheden van plattelandsondernemingen beter benutten

  De provinciale verordening Ruimte geeft de gemeenten de mogelijkheid om in het landelijk gebied bedrijven toe te staan die niet primair agrarisch zijn. Ook het bestemmingsplan Buitengebied maakt dit mogelijk. Voorwaarde is dat de activiteiten van deze bedrijven bijdragen aan de instandhouding en beleving van de kwaliteit van het gebied. De regelgeving biedt onder deze voorwaarde mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwingen. HOI werkt vindt dat de gemeente deze mogelijkheden actiever onder de aandacht moet brengen en waar mogelijk het gebruik daarvan stimuleren.
 • Uitbreiding bedrijventerrein op passende locaties

  HOI Werkt gelooft niet in verdere verstening van ons buitengebied en opoffering van groene ruimtes voor bedrijventerreinen. Dat past niet met onze ambities voor duurzaamheid en toerisme. Daarom zijn we tegen de uitbreiding van de Mierbeek. Wel willen we de Mierbeek mooi afwerken met groen. En ook willen we samen met ondernemers zoeken naar mogelijkheden. Bijvoorbeeld op locaties die minder waardevol zijn voor de natuur en verder weg liggen van de woonkernen. Ook onderzoeken we uitbreiding van het bedrijventerrein Hilvarenbeek-noord.
 • Kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten

  HOI Werkt wil arbeidsmigranten huisvesten op kleinschalige locaties zodat ze in onze gemeente integreren. Om overlast te voorkomen passen we bestemmingsplannen aan. Daarmee voorkomen we dat inwoners ineens een migrantenpension als buur krijgen. Als het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten nemen we onze verantwoordelijkheid. Maar alleen als ondernemers ook hun verantwoordelijkheid nemen om moeilijk bemiddelbare mensen in dienst te nemen onder voor Nederlanders gangbare arbeidsvoorwaarden.
 • Meedoen aan ‘Bijstand op maat’-experiment van gemeente Tilburg

  Iedereen wil ertoe doen. HOI Werkt gaat ervan uit dat mensen gelukkiger worden als ze hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Voor de meeste inwoners is dat een (betaalde) baan waar je met plezier naar toe gaat. Voor sommigen is dat lastiger. Dan moet de gemeente een handje helpen. Niet iedereen hoeft natuurlijk in onze gemeente te werken. Dat kan ook prima bij omliggende gemeenten. Samen werken is dan de sleutel tot de oplossing. We kunnen ook leren en liever nog: meedoen met het ‘Bijstand op maat’-experiment van gemeente Tilburg.
 • Belangrijke rol voor de werkmakelaar

  De werkmakelaar van de gemeente is een belangrijke schakel tussen ondernemers en mensen die aan het werk willen. Voor bijvoorbeeld de 50-plussers die na de crisis thuis zijn komen zitten, voor de statushouders, voor jongeren zonder opleiding. En ook voor inwoners voor wie betaald werk mogelijk een stap te ver is. Maar die wel op andere manieren van waarde kunnen zijn, bijvoorbeeld als vrijwilliger of maatje voor een oudere. En natuurlijk moeten we hierin als gemeente het goede voorbeeld geven, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen of een stagepool te creëren als opstapje.
 • Onze speerpunten voor een bedrijvige gemeente

  • Onder de nieuwe slogan ‘Het is hier echt’ maakt de gemeente samen met toeristische organisaties een cultuurhistorische fiets- en wandelroute als toeristische attractie.
  • We maken beleid voor vrijkomende agrarische bebouwingen zodat eigenaren weten waar ze aan toe zijn.
  • De gemeente brengt de mogelijkheden van plattelandsondernemingen actief onder de aandacht.
  • De gemeente zet in op verdichting van bestaande bedrijventerreinen en onderzoekt de mogelijkheden van kleinschalige uitbreiding voor arbeidsintensieve bedrijven.
  • De gemeente onderzoekt de mogelijkheid van deelname aan ‘Bijstand op maat’.
  • De gemeente helpt bij het opzetten van een ‘Huis voor Ondernemers’ waar starters, zzp’ers en ondernemers die willen veranderen of uitbreiden terecht kunnen voor advies.
 • Toeristische en recreatieve mogelijkheden nog beter benutten en stimuleren
 • Een nieuwe bestemming voor vrijkomende agrarische bebouwingen
 • De mogelijkheden van plattelandsondernemingen beter benutten
 • Uitbreiding bedrijventerrein op passende locaties
 • Kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten
 • Meedoen aan ‘Bijstand op maat’-experiment van gemeente Tilburg
 • Belangrijke rol voor de werkmakelaar
 • Onze speerpunten voor een bedrijvige gemeente

VOLG HOI WERKT OP SOCIAL MEDIA