Bel ons: 06 54 32 34 32        
info@hoiwerkt.nl

logo
blanc logo

De beste plek om te wonen: bouwen en leefbaarheid

Gezinssamenstellingen veranderen. Andere, kleinere woonvormen zijn nodig om langer zelfstandig te kunnen wonen en om wonen met zorg te combineren. Voor de leefbaarheid is het nodig dat jongeren betaalbare woningen kunnen kopen of huren. En dat we werken aan een veilige omgeving, voldoende voorzieningen en een bruisende gemeente waar veel te doen is.

In hoog tempo betaalbare woningen voor starters en senioren

In hoog tempo betaalbare woningen voor starters en senioren

Iedereen kan oud worden in zijn eigen omgeving

Iedereen kan oud worden in zijn eigen omgeving

We bouwen dorps en met respect voor het verleden

We bouwen dorps en met respect voor het verleden

Onze speerpunten voor de woningbouw

Onze speerpunten voor de woningbouw

Een veilige omgeving voor voetgangers en fietsers

Een veilige omgeving voor voetgangers en fietsers

Goed begaanbare stoepen voor rollators en kinderwagens

Goed begaanbare stoepen voor rollators en kinderwagens

Onze speerpunten voor veilig verkeer

Onze speerpunten voor veilig verkeer

Sport bereikbaar en betaalbaar voor iedereen

Sport bereikbaar en betaalbaar voor iedereen

Tarieven sport ook op termijn betaalbaar

Tarieven sport ook op termijn betaalbaar

Investeren in cultuur loont

Investeren in cultuur loont

Onze speerpunten voor leefbaarheid

Onze speerpunten voor leefbaarheid

 • In hoog tempo betaalbare woningen voor starters en senioren
 • Iedereen kan oud worden in zijn eigen omgeving
 • We bouwen dorps en met respect voor het verleden
 • Onze speerpunten voor de woningbouw
 • Een veilige omgeving voor voetgangers en fietsers
 • Goed begaanbare stoepen voor rollators en kinderwagens
 • Onze speerpunten voor veilig verkeer
 • Sport bereikbaar en betaalbaar voor iedereen
 • Tarieven sport ook op termijn betaalbaar
 • Investeren in cultuur loont
 • Onze speerpunten voor leefbaarheid
 • In hoog tempo betaalbare woningen voor starters en senioren

  HOI Werkt wil dat we in hoog tempo betaalbare woningen bouwen voor starters en senioren. Niet alleen koopwoningen maar ook betaalbare huurwoningen. We zijn het eens met het beleid van de provincie dat inbreiden gaat voor uitbreiden. Maar we zouden het ook jammer vinden als het plan Gelderakkers niet meer afgemaakt kan worden. Dat heeft namelijk grote financiële gevolgen voor de gemeente. De woningen die we bouwen stemmen we af op de gezinssamenstellingen van de toekomst. Dus meer woningen voor singles en minder dure en grote koopwoningen. We vinden dat starterswoningen echte starterswoningen moeten zijn, zodat er doorstroming op de woningmarkt blijft. Alleen dan bouwen we woningen die ook voor een volgende groep starters betaalbaar zijn.
 • Iedereen kan oud worden in zijn eigen omgeving

  HOI Werkt wil ervoor zorgen dat iedereen oud kan worden in zijn eigen omgeving. Dat betekent dat er meer woningen moeten komen die geschikt zijn voor senioren en voor wonen met zorg. Bestaande woningen maken we geschikt voor senioren. Ook denken we aan alternatieve woonvormen zoals het familiehuis in Esbeek waar senioren samen kunnen wonen en mantelzorg en professionele zorg beschikbaar zijn.
 • We bouwen dorps en met respect voor het verleden

  We zorgen ervoor dat bouwplannen passen in de omgeving en dat het dorpse karakter bewaard blijft. Gebouwen en locaties die karakteristiek zijn voor de geschiedenis van de dorpen worden beschermd. Er is oog voor kwaliteit. Lelijke gaten zoals Vrijthof 19 worden zo snel mogelijk ingevuld. Alle kernen zijn mooi om te wonen, tijdelijk te verblijven of om doorheen te wandelen.
 • Onze speerpunten voor de woningbouw

  • We bouwen in hoog tempo betaalbare koop- én huurwoningen voor starters en senioren.
  • We vullen lege en lelijke plekken in onze gemeente in met woningen die passen in de omgeving.
  • We werken samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars maar houden als gemeente zelf de regie.
  • We onderzoeken of we woningen kunnen bouwen voor alternatieve woonvormen, zoals kangoeroewoningen en familiehuizen.
  • We blijven ons inzetten voor de ontwikkeling van Gelderakkers 2.
 • Een veilige omgeving voor voetgangers en fietsers

  Zwaar landbouwverkeer moet wegblijven uit de kernen. Samen met agrariërs, loonwerkers, deskundigen en omwonenden blijven we zoeken naar een oplossing die betaalbaar en haalbaar is. Ook de Julianastraat in Diessen vraagt om maatregelen. De straat wordt gebruikt als sluiproute voor autoverkeer. De gemeente moet zich bij de provincie inspannen voor een verkeersveilige situatie in het centrum van Diessen.
 • Goed begaanbare stoepen voor rollators en kinderwagens

  Veel trottoirs, voetpaden en fietspaden zijn voor mensen met een rollator, kinderwagen of scootmobiel niet goed begaanbaar. Stoepen lopen schuin af en boomwortels die onder de paden groeien zorgen voor obstakels. Wij vinden dat het onderhoud van slecht begaanbare trottoirs, fiets- en wandelpaden versneld moet worden aangepakt. Als het nodig is moet hiervoor extra budget worden vrijgemaakt.
 • Onze speerpunten voor veilig verkeer

  • We werken samen met inwoners, agrariërs, loonwerkers en deskundigen aan een betaalbare en haalbare oplossing voor de overlast van het landbouwverkeer.
  • We dringen bij de provincie aan op maatregelen die de Julianstraat in Diessen veiliger maken.
  • We zorgen voor goed begaanbare fiets- en wandelpaden.
  • We onderzoeken de mogelijkheid van eenrichtingsverkeer in het centrum.
  • We stimuleren dat inwoners met de fiets en te voet naar het centrum gaan.
  • We maken de Hoge Zij autovrij zodat kinderen daar veilig kunnen oversteken.
 • Sport bereikbaar en betaalbaar voor iedereen

  Maar liefst 80% van de inwoners doet aan sport. Dit moet onze gemeente koesteren. Sport zorgt voor gezonde en evenwichtige mensen en draagt bij aan een rijk sociaal leven. Veel enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers in de kernen van Hilvarenbeek ondersteunen de sportverenigingen. Wij vinden het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Dat betekent dat er ook in de kleine kernen sportvoorzieningen moeten zijn. Sportvelden in de kernen dragen bij aan de leefbaarheid. Verdwijnen de sportvelden, dan verdwijnen ook de verenigingen en daarmee ook de gemeenschapszin.
 • Tarieven sport ook op termijn betaalbaar

  Voor de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie geven we de voorkeur aan een niet-commerciële exploitatie. Waarbij de accommodatie gerund en geleid wordt door professionele medewerkers. Maar waarbij de winst terugvloeit naar de sportverenigingen. Zodat de tarieven ook op termijn betaalbaar blijven.
 • Investeren in cultuur loont

  Kinderen die veel lezen en muziek maken presteren aantoonbaar beter op school. Daarom vindt HOI Werkt een bibliotheek en cultuuronderwijs in een dorp belangrijk. In onze gemeente leidt dit tot prachtige musicals en theatervoorstellingen, bandjes, orkesten en koren, toonaangevende festivals en evenementen. Omdat de vorige coalitie heeft besloten het muziekonderwijs anders in te richten, zijn er zo’n 200 minder kinderen die muziek maken. Dat is een slechte ontwikkeling. De komende vier jaar willen we het muziek- en cultuuronderwijs weer een stevige impuls geven. Door als gemeente te investeren in cultuur krijg je een rijk en bloeiend verenigingsleven. Dan krijg je een dorp waar altijd iets te doen is. Een dorp waar mensen graag in willen wonen. Een dorp dat aantrekkelijk is voor toeristen. Daarom subsidiëren we nieuwe initiatieven en bijzondere prestaties. Dat verdient zich vanzelf terug. Ook Hercules in Diessen, Ome Toon in Biest-Houtakker en Schuttershof in Esbeek zien wij als cultuurdragers die de leefbaarheid van de kernen versterken.
 • Onze speerpunten voor leefbaarheid

  • We spannen ons in om de sportvoorzieningen in alle kernen te houden.
  • We zoeken naar de mogelijkheden van een exploitatie voor de nieuwe sportaccommodatie waarbij de winst terugvloeit naar de gemeenschap.
  • We willen een stevige impuls voor het cultuuronderwijs als basis voor een rijk en bloeiend verenigingsleven.
 • In hoog tempo betaalbare woningen voor starters en senioren
 • Iedereen kan oud worden in zijn eigen omgeving
 • We bouwen dorps en met respect voor het verleden
 • Onze speerpunten voor de woningbouw
 • Een veilige omgeving voor voetgangers en fietsers
 • Goed begaanbare stoepen voor rollators en kinderwagens
 • Onze speerpunten voor veilig verkeer
 • Sport bereikbaar en betaalbaar voor iedereen
 • Tarieven sport ook op termijn betaalbaar
 • Investeren in cultuur loont
 • Onze speerpunten voor leefbaarheid

VOLG HOI WERKT OP SOCIAL MEDIA