Bel ons: 06 54 32 34 32        
info@hoihilvarenbeek.nl

logo
blanc logo
 • Duurzaamheid: een gezonde toekomst

  Duurzaamheid: een gezonde toekomst

  Voor een dorp waar de lucht, de bodem en het water schoon zijn
 • Kleinschaligheid: dorps bouwen

  Kleinschaligheid: dorps bouwen

  Voor het dorpse karakter en de eigen cultuur van Hilvarenbeek en zijn kernen
 • Leefbaarheid: bouwen in alle kernen

  Leefbaarheid: bouwen in alle kernen

  Voor de toekomst van alle kernen

Agenda

Actualiteiten juni 2017
vrijdag 30 juni 08:00 uur

Donderdag 1 juni Ronde Ruimte
- informatie over de Roovert
- informatie over de nieuwe Omgevingswet
- bestemmingsplan Driehuizerweg
Dinsdag 6 juni fractieoverleg
Donderdag 8 juni Rondes Ruimte en Samenleving
- exploitatie sportaccommodatie
- sportvisie
- verordening Participatiewet
- nota bedrijventerreinem
- bestemmingsplan Hof Zuiderbeek
- omgevingsvergunning Hilverhof
- starterslening
Donderdag 15 juni Debat Ruimte en Samenleving
- aarrekening
- voorjaarsnota plus
- exploitatie sportaccommodatie
- exploitatie Elckerlyc
- begrotingen gemeenschappelijke regelingen
- verordening Participatiewet
Donderdag 22 juni Debat Ruimte
- bedrijventerreinen
- bestemmingsplan Hof Zuiderbeek
- omgevingsvergunning Hilverhof
- ambitieniveau Omgevingswet
- verharding Roovert
- bestemmingsplan Driehuizerweg
- exploitatie Hof Zuiderbeek en Varkensmarkt
- verordening starterslening
Donderdag 29 juni raadsvergadering
Dinsdag 4 juli fractieoverleg
Donderdag 6 juli raadsvergadering

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Zodat we een dorp zijn waar mensen graag willen wonen

Lees verder

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Omdat we ook denken aan de generaties die na ons komen

Lees verder

Kleinschaligheid

Kleinschaligheid

Zodat het dorpse karakter van ons mooie dorp bewaard blijft

Lees verder

HOI Werkt. Omdat Helder Open en Integer werkt!

 

VOLG HOI WERKT OP SOCIAL MEDIA